тъжна
Винаги е добре да си сам, но не за дълго време

Дали чувствата се потискат или се показват и как общуваме чрез тях, дали за тях се говори или се мълчи, това е различно във всяка страна, дори при всеки човек. Но основните емоции

които изразяваме чрез мимиката си, са еднакви по цял свят – те се свързват навсякъде с подобен израз на лицето.

Американският психолог Пол Екман през 1970-те години описва шест основни типа емоции: радост, тъга, гняв, страх, учудване и отвращение. Те се разбират по цял свят. Когато по­кажем снимки на хора с такава основна емоция, тя може да бъде разпозната навсякъде по света. Универсалният език на чувствата вероятно също е причина комиксите да се приемат толкова добре – независимо от всички граници и култури. В тях езикът на чувствата се опростява и се хиперболизира, така че основното послание не се нуждае от превод.