навик
Помисли, ако си сигурен си дръпни

Както беше установено в поредица от проучвания сред 14 000 пушачи, от препоръките и съветите на медиците има известна, минимална – но все пак статистически доказуема полза. След консултация с лекар, съблюдавайки съветите му, два процента от пушачите са се отказали от пушенето и през следващата една година не са започнали да пушат отново. При това консул­тацията е траела средно по-малко от пет минути. Допълнително окуражаване и подкрепа при отказването от цигарите водят още три процента от пушачите до отказване от лошия навик. Квотата на отказалите се от порока поне за половин година не се променя в зависимост от това дали консултацията е прове­дена от лекар или психолог.

Кой ще ни помогне за отказването от цигарите ?

Резултатите от усилията на консултиращите изглеждат от­чайващо нищожни. С оглед на минималните вложени усилия и на ниските разходи за подобни разговори все пак това предс­тавлява забележителен успех. Дори и два процента по-малко пушачи вече биха довели до значително подобряване на об­щественото здраве. С много труд катеричката трупа своите запаси, към целта се върви с малки стъпки: за да откажете за поне половин година някого от пушенето, трябва да проведете кратки разговори с 50 пушачи или по-задълбочени консулта­ции с 25 пушачи.