тумор
Ракът е опасен винаги когато е попаднал в тялото ви

Но въпреки неясните доказателства при наскоро проведените Дни на мъжкото здраве бе предложен PSA-тест. „Още недовършените из­следвания ще докажат предимствата на PSA-теста”, казва Волфганг Шулце Земан, професор по урология към университетската клиника във Фрайбург и по този начин почти предсказуеми резултатите, които не може да знае.

Профилактичния преглед при болни от рак помага ли ?

И при рака на гърдата в никакъв случай не е доказана ползата от редовните профилактични прегледи: без мамография за десет години умират 996 от 1 000 жени, като причината не е рак на гърдата.

С профилактичен преглед за десет години умират 997 от 1 000 жени, като причината не е рак на гърдата. Оправдано ли е тогава от 2003 г. насам дър­жавните здравноосигурителни каси да предлагат мамография на жени между 50 и 70 години?

И тук изобщо не е ясно дали профилактиката може да спаси човешки живот, или само уве­личава броя на диагностицираните раково болни. Позволява ли понятието „профилактика” друга интерпретация-че грижите се преместват напред във времето?

Привържениците на медицината, основана върху доказа­телства, се сблъскват с голяма съпротива. „Далеч от практика­та” и „Медицина от готварските книги” са най-безобидните упреци, които те чуват от колегите си лекари. Един от автори­те на книгата „Митът профилактика на рака” бе лекар-гинеколог като „новият д-р Хакентал”.

Престъплението на Клаус Кох е, че изброява в публикуваната през 2003 г. заед­но с Кристиан Веймайер книга вредите и ползите на профи­лактичните изследвания, без да изкаже мнение за или против ранната диагностика.

Който е загубил близки, болни от рак, или сам е болен, вероятно едва ли ще прояви разбиране за статистическите аргументии. Никой не може да накара хората да се откажат от профилактиката, но всички пациенти проявяват интерес към подробно обяснение.