тумор
Ракът е много опасен

Редовният рентген на гърлите (мамография) може да снижи смъртността от рак на гърдата и много жени могат да бъдат спасени.

Около 48 000 жени годишно се разболяват в Германия от рак на гърдата, а около 18 000 умират от него. Ракът на гърда­та е най-често срещаната форма на рак при жените. И тъй като може да се развие много бързо при всяка жена, години наред се дискутира дали може да се намали смъртността и как.

Лека­ри, политици и здравноосигурителни каси търсят ефективни мерки за борба с рака на гърдата. Генетичните тестове не оправдаха възложените надежди, затова в центъра на вниманието застанаха профилактичните мамографии.

Но въвеждането на редовни прегледи за жените в детеродна възраст също е доста оспорвано сред медиците.

Досега експертите считаха, че профилактичните прегледи на гърдите на всеки две години ще доведат до статистически значително намаляване на смъртността, поне сред жените между 50 и 70 години. Очакваше се намаляването на смъртни­те случаи вследствие на масовата профилактика все пак да бъ­де 20 до 30 процента.

Рентгена помага ли на болните от рак на гърдата ?

През последните години се надигнаха гласове, изказващи съмнение в тези преценки. Статия, публикувана в специализираното издание ,,Lancet” на 20 октомври 2001 г., поставя под въпрос ползата от мамографията.

След подробно проучване на литература по темата датските учени Оле Олсен и Петер Гьоцше стигат до заключението, че „няма убедителни доказа­телство за това, че мамографските прегледи намаляват риска на жените да починат от рак на гърдата.

тумор
Погледнете как точно рака попада

Освен това учените стигат до извода, че масовите профилактични прегледи водят до избор на значително по-агресивни методи на лечение и до много повече ампутации на гърдата, които впоследствие се оказват ненужни.

Олсен и Гьоцше установили методически пропуски в критично изследваните от тях статии. Затова стигнали и до резултата, че специализираната литература не дава основание да се потвърди широко разпространеното дотогава мнение, че мамографските прегледи намаляват смъртността от рак на гърдата.