чужд език
Чуждите езици са нещо невероятно

Може би никой вокален знак не казва на слушащия повече за произ­хода, интелигентността и социалната класа, към която принадлежите, от това как артикулирате и произнасяте думите.

Отличната граматика и дикция могат да повишат статуса ви пред вашия събеседник дори и да сте със скромно обществено положение.

Ако имате акцент или говори­те на диалект, това позволява на околните да преценят географски мя­стото, от което произхождате. За някои хора акцентът може да е въпрос на гордост.

За други, техният диалект може да се асоциира с по-ниска интелигентност и да е нещо, което се опитват да поправят, за да разши­рят възможностите си за кариера.

В края на една конференция в чужбина.

назначаване на работа
Място където ще Ви интервюирът

Той усещаше, че не го приемат сериозно, защото имаше ак­цент. Акцентът му беше толкова тежък, че хората непрекъснато го моле­ха да повтаря казаното, и несигурността в гласа му оказваше неблагопри­ятен ефект върху крайния резултат на преговорите..

Когато говориш с него се налагаше да концентрираш цялото си внимание върху онова, което казва, което определено е в състояние да прекъсне разви­тието на връзката!

Акцентът беше едната беда – но като говорех с него, аз открих, че когато говори на английски, той има други вербални тикове, които го карат да изглежда по-малко сигурен, отколкото в действителност е:

го­вореше в по-високия регистър и същевременно по-бавно, изреченията му бяха насечени и нешлифовани.

Освен това завършваше изреченията с въпросителна интонация. В добавка, заради несигурността си, езикът на тялото му се възприемаше като пресилен и неестествено. Първото нещо, което инструктирах. Нико да направи, беше да говори в по-ниския регистър.

Двамата заедно разработихме стандарт за презентациите на бизнеса му и ги упражнявахме отново и отново, фокуси­райки се върху увеличаването на скоростта на речта му и завършването на изреченията с точка вместо с въпросителен знак.

След няколко седмици Нико ми изпрати няколко тройки на презентациите си и резултатите бяха впечатляващи. Възприемаха го като по-доминантен и сигурен. Тъй като бе започнал да се чувства по-добре в английския, езикът на тялото му бе станал спонтанен и съответстващ на думите. Той възвърна природната си увереност и американските му бизнес партньори започнаха да го приемат.